Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1284
Centrale Raad van Beroep, 13-6504 AW

Inhoudsindicatie:

Inhouding bezoldiging vanwege ongeoorloofd verzuim. De bedrijfsarts heeft appellante - ondanks het voortbestaan van het arbeidsconflict - arbeidsgeschikt geacht. De verklaring van de psychiater is onvoldoende concreet over deze verzuimperiode. Uit deze verklaring kan dan ook niet worden afgeleid dat het advies van de bedrijfsarts onjuist is. Nu aldus vaststaat dat appellante arbeidsgeschikt was, was het college op grond van artikel 7:13:2, eerste lid, aanhef en onder h, van de CAR /UWO gehouden haar bezoldiging in te houden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug