Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1167
Centrale Raad van Beroep, 14-2875 WIA-T

Inhoudsindicatie:

In het kader van een zorgvuldige besluitvorming had het Uwv, nadat appellant in maart 2013 bij de arbeidsdeskundige had verteld dat hij is tegengewerkt na zijn hervatting per 15 november 2012, terwijl volgens de werkgeefster de lucht was geklaard, op basis van een in te stellen nader onderzoek een gemotiveerd standpunt dienen in te nemen over de omstandigheden waaronder is hervat en hoe die hervatting is verlopen. Daarbij had het Uwv dienen in te gaan op de visie van appellant. Als het Uwv van mening is dat na het deskundigenoordeel van 28 september 2012 een zodanige situatie is ontstaan dat re-integratie, na de reeds geleverde inspanningen, niet langer van werkgeefster kon worden gevergd, dient dit standpunt van een deugdelijke en uitgebreide toelichting te worden voorzien. Conclusie is dat het bestreden besluit gebrekkig is gemotiveerd. Er is aanleiding is om het Uwv opdracht te geven om dit gebrek te herstellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug