Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1112
Centrale Raad van Beroep, 13-4920 WIA-T

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft ten onrechte geconcludeerd dat op basis van de uit de waarnemingen verkregen gegevens, in samenhang met de tijdens het onderzoek alsnog door appellant verstrekte informatie, geen verantwoorde schatting kan worden gemaakt van de met de door appellant verrichte werkzaamheden verworven inkomsten. Het Uwv wordt opgedragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen door alsnog de schatting te verrichten en zo nodig een nieuw besluit te nemen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug